Ngày 12/12/2001, Công ty được chính thức thành lập với 3 sáng lập viên. – Hệ thống nhà phân phối hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối các mặt hàng vật liệu xây dựng. Nổi bật là Gạch Ốp Lát. Thanh Long với 1 Công ty thành viên trải dài khắp 3 miền Việt Nam.
“Tất Cả Vì Sự Thành Đạt Của Khách Hàng Và Sự Phát Triển Của Công Ty ”.